Text diplomové práce ve formátu PDF
Pracovní poznámky
Zdrojové kódy rozpracované verze (Python)