(2015) Materiály na testíky jsem porůznu sezbíral. Při zkoušce se ukázalo, že to nebylo úplně totožné a 2 okruhy chyběly. Kliknutím na záhlaví testu se zobrazí "správná" odpověď.